Meer kennis, meer kansen.

Wifi-beveiliging

De onderschatte schakel in netwerkbeveiliging

De onderschatte schakel in netwerkbeveiliging

Het gebruik van draadloze netwerken heeft een flinke vlucht genomen. Met een mobiel apparaat, zoals een smartphone, tablet of laptop, heeft iemand op iedere plek ter wereld - waar een wifinetwerk is – potentieel toegang tot zijn/haar informatie. Draadloos werken biedt vele voordelen maar kent – zeker in vergelijking met een netwerk met vaste aansluitingen - ook ernstige en specifieke dreigingen, die de betrouwbaarheid van de informatievoorziening van een organisatie kunnen aantasten.

De dreigingen waar wifinetwerken aan blootstaan zoals wardriving, rogue accespoints, spoofen van MAC-adressen, Denial-of-Service, richten zich in het bijzonder op:

het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot informatie;
het manipuleren van informatie;
het verstoren van de beschikbaarheid van informatie.
Risico’s succesvol wegnemen of beperken

Een draadloos netwerk is van nature kwetsbaar voor onderschepping van de draadloze communicatie. Veel organisaties die de mogelijkheden van een draadloos netwerk (willen) gebruiken, zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s die dat met zich meebrengt, en hoe deze risico’s succesvol weggenomen of beperkt kunnen worden.

Om organisaties bewust te maken van de bedreigingen en risico’s van draadloze netwerken, en deze organisaties te helpen met een aanpak om te komen tot een veilige en gedegen implementatie van draadloze netwerken heeft het NCSC het paper ‘wifi-beveiliging’ gepubliceerd.

De belangrijkste technische maatregelen voor wifi worden beschreven op basis van best practices. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen het aanbieden van wifi (accesspoint) en het afnemen van wifi (client).

Veilige inrichting en toepassing van wifi

De veilige inrichting van een wifinetwerk vereist een project- en planmatige aanpak. Het handhaven van de beveiliging van een wifinetwerk vereist echter continue aandacht en zal als de inrichting is afgerond in de lijn moeten worden belegd. Maatregelen moeten immers niet alleen worden geïmplementeerd, ze moeten ook worden gecontroleerd, geactualiseerd en vernieuwd.

Deze whitepaper brengt relevante informatie rondom de beveiliging van wifinetwerken in samenhang bij elkaar

Delen:

Gerelateerde artikelen