Meer kennis, meer kansen.

Why organizations need to extent to web based SSO

Door de opkomst van web- en cloud applicaties is het invoeren van een Single Sign-On oplossing aanzienlijk complexer geworden. Veel toepassingen worden tegenwoordig gehost in de cloud. Dit betekent dat de gemeenschappelijke authenticatie tussen de gebruiker en de toepassing - meestal Active Directory - is verdwenen. Web-based Single Sign-On oplossingen (WebSSO) zijn zeer effectief in het stroomlijnen van de juiste toegang tot webapplicaties, zowel binnen als van buiten het bedrijfsnetwerk. Een belangrijk aandachtspunt hierbij van elke organisatie bij het implementeren van een WebSSO-oplossing is de beveiliging. In dit white paper wordt een duidelijk overzicht gegeven van de voordelen van WebSSO en wordt beschreven hoe de security gewaarborgd wordt.

Delen:

Gerelateerde artikelen