Meer kennis, meer kansen.

Wat is de Hybride Cloud?

Kopen: on-premise

Als iemand een auto koopt, neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich, inclusief onderhoud, en het vereist een grote financiële uitgave voordat de auto in gebruik kan worden genomen. Dit concept is vergelijkbaar met on-premise IT-systemen (zowel fysiek als gevirtualiseerd) waarbij het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor de volledige omgeving.

Lease: private cloud

Bij een leaseconstructie gaat men financiële verplichtingen aan om een auto voor eigen doeleinden te kunnen gebruiken, maar er is een duidelijke termijn afgesproken. Daarnaast is de gebruiker van de wagen niet verantwoordelijk voor onderhoud. Dit voorbeeld kunnen we op de volgende manier vertalen naar de wereld van de private cloud: een leverancier bouwt de omgeving (in de cloud) die is afgestemd op de wensen van de klant, waarbij de leverancier verantwoordelijk blijft voor het beheer en onderhoud.

Huren: public cloud

De laatste optie, huren, is vooral gericht op een directe nood en minder geschikt voor gebruik op lange termijn. Een auto wordt gehuurd voor een dag of week en er zijn verder geen verplichtingen als de huurperiode afloopt. Op dezelfde wijze is het mogelijk om public cloud-resources met een simpele muisklik aan en uit te schakelen, waarbij alleen wordt betaald voor het daadwerkelijk gebruik.

Gecombineerde aanpak: hybrid cloud

Bovenstaande opties zijn op zichzelf al geschikt voor specifieke IT-vereisten, maar de meeste bedrijven hebben behoefte aan de voordelen die een combinatie van deze 3 opties oplevert. Deze gecombineerde aanpak noemt men de hybrid cloud. Voordelen van de hybrid cloud variëren van een veiligere disaster recovery en een beter beheersbare capaciteit tot het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Aan de slag met de hybrid cloud

Wilt u weten welke hybrid cloud-combinatie geschikt is voor uw bedrijf? En wat de toegevoegde waarde is van hybrid cloud-technologieën voor uw organisatie? Download dan de volledige whitepaper.

Delen:

Gerelateerde artikelen