Meer kennis, meer kansen.

Wat is Big Data?

Van informatie naar kennis

Van informatie naar kennis

Big Data draait om wat de naam al aangeeft: grote verzamelingen gegevens.
In de ongekend grote ongestructureerde datasets waar de mensheid tegenwoordig over beschikt, ligt informatie verborgen die door middel van Big Data-analyse ontsloten kan worden.
De inzichten die hier uit voortkomen zijn in potentie revolutionair.

Delen:

Gerelateerde artikelen