Meer kennis, meer kansen.

Vijf best practices voor big data analytics

Op basis van jarenlange ervaring heeft SAS vijf principes geformuleerd die van cruciaal belang zijn voor organisaties die geavanceerde analytics willen inzetten.

1.            Maak toegang tot álle databronnen eenvoudig.
2.            Breid het arsenaal van de data scientist uit met nieuwe methoden en technieken om data te onderzoeken, want traditionele technieken als ETL volstaan niet langer.
3.            Zorg ervoor dat de data die je gebruikt schoon zijn.
4.            Gebruik flexibele manipulatietechnieken om structuur aan te brengen in de dataset.
5.            Zorg ervoor dat iedereen in het bedrijf dezelfde metadata gebruikt.

Deze whitepaper beschrijft de do’s en don’ts en geeft concrete adviezen voor de invulling van deze vijf principes.

Delen:

Gerelateerde artikelen