Meer kennis, meer kansen.

Verbeter de service in de gezondheidszorg door beter beheer van endpoints

Manage endpoints to improve healthcare service delivery

Manage endpoints to improve healthcare service delivery

Het is duidelijk dat in de gezondheidszorg de informatie, samenwerking en gedeelde inzichten direct ten goede komen aan de zorg voor de patiënten. Zowel direct bij het bed, in de onderzoekskamer en bij de patient thuis als waar het dan ook nodig is.

Al 83% van de organisaties in de gezondheidszorg ondersteunen het gebruiken van tablets  en 60% ondersteund het gebruik van electronische dossiers op mobile devices.

De achterliggende doelstelling is natuurlijk het verbeteren van de zorg voor de patiënten door snelle en eenvoudige toegang tot informatie en communicatie. Maar naast dat is het natuurlijk ook eenvoudig om een mobile device altijd bij je te dragen.

Om dit goed uit te rollen in de organisatie is er natuurlijk meer nodig dan alleen een mobile device. Er dient naar diverse aspecten gekeken te worden, waarbij veiligheid van patiëntgegevens en de specifieke omgevingsfactoren van de gezondheidszorg belangrijk zijn. Deze whitepaper gaat verder in op de groeiende behoefte aan voor de gehele organisatie uniform beheer ten aanzien van kwesties als veiligheid en naleving van de regelgeving rondom het gebruik van mobile devices.

Goed beheerde endpoints zorgen voor klinische, business en IT voordelen

Gedreven door de ernst en hoge kosten van chronische ziektes, de veranderende demografie, vergrijzing en patiënten die steeds betere en toegankelijkere informatie verwachten moet de gezondheidszorg veranderen. Veel organisaties zijn dan ook bezig met het toegankelijk maken van de informatie. Maar hoe doe je als organisatie dat? Hoe ga je daadwerkelijk oplossingen implementeren die de zorg en de ziekenhuisfuncties verbeteren?

Een goede balans vinden

Er is een uitgebalanceerde aanpak nodig om met het beheer van de endpoints tegemoet te kunnen komen aan de uitdagingen van de toegenomen mobiliteit, connectiviteit en toegang tot informatie.

De diverse interne steakholders en gebruikers hebben allemaal andere eisen die aan de informatievoorziening worden gesteld.

Dit artikel gaat uitgebreid in op de diverse aspecten van het proces om te implementeren, maar wellicht nog belangrijker, keuzes te maken voorafgaand aan de gehele implementatie.

Download deze paper om te komen tot een strategie ten aanzien van endpoint beheer in een zorgomgeving.

Delen:

Gerelateerde artikelen