Meer kennis, meer kansen.

Veiliger met intelligente data-analyse

Nieuwe technieken bieden realtime analyse en datavisualisatie

Nieuwe technieken bieden realtime analyse en datavisualisatie

Met de nieuwe generatie intelligente data-analysetechnieken die op ons afkomt, wordt het mogelijk om naar alle (zowel gestructureerde als ongestructureerde) data te kijken van alle mogelijke bronnen, zonder dat we een datamodel hoeven te kennen, en over een veel langere periode dan we gewend zijn. Waar we gewend waren om data in batches te analyseren, kunnen we nu real time analyses uitvoeren en de resultaten visualiseren. Het doel is verbanden leggen en patronen herkennen, bijvoorbeeld het voorspellen van een vliegtuigmotorstoring aan de hand van sensordata, met weinig tot geen voorkennis van de onderliggende data.

Bedrijven en overheden die intelligente data-analyse willen toepassen, hebben in de meeste gevallen hun gegevens nog in eigen informatiesystemen opgeslagen. Voor deze partijen zijn publieke cloud- en high-performance-computingoplossingen niet bruikbaar, als het gaat om safety- en security-toepassingen. De traditionele aanbieders van analysetools schieten te hulp met nieuwe versies die zijn gebaseerd op dezelfde high-performance-computingtechnieken. De sleutel tot intelligente data-analyse zit kennelijk enerzijds in een overdadig aanbod aan grote hoeveelheden zeer diverse data waarvan de structuur (nog) niet bekend is, maar anderzijds ook in de beschikbaarheid van high-performance-computingtechnieken die in staat zijn om die data real time te verwerken. Maar de analyse wordt pas echt intelligent als er interactie is met de gebruikers. Dat is in feite alleen mogelijk door gebruik te maken van visualisaties waarmee gebruikers interactief het analyseproces kunnen sturen.

Delen:

Gerelateerde artikelen