Meer kennis, meer kansen.

Van PBX naar cloud

In het IT-domein zien we de ontwikkeling van de werkplek gestaag vorderen, maar innovatie op het gebied van telefonie blijft achter. En dat terwijl de integratie van telefonie in de digitale werkplek de innovatie nog waardevoller maakt. Nu veel organisaties de weg naar de cloud hebben ingezet, rijst de vraag: hoe geef je de transitie van klassieke telefooncentrale naar telefonie uit de cloud vorm? En hoe bewaak je binnen die transitie je bereikbaarheid en de ruimte om te blijven innoveren? Met dit whitepaper helpen we u op weg.

Delen:

Gerelateerde artikelen