Meer kennis, meer kansen.

Uniforme omgeving, eenvoudig beheer, standaardisatie in kennis

ROC Aventus is op de toekomst voorbereid

ROC Aventus is op de  toekomst voorbereid

De bestaande HP Blade serveromgeving en de HP EVA6000 SAN- omgeving bij ROC Aventus werden uitgebreid. Ook werd er gezorgd voor een softwaremigratie van Novell naar Microsoft. Het resultaat is een vernieuwde, flexibele ICT-omgeving, die ervoor zorgt dat het ROC sneller kan inspelen op veranderingen binnen het onderwijs.

Zien hoe dit alles in zijn werk ging? Download dan de reference case van ROC Aventus.

Delen:

Tags:

Gerelateerde artikelen