Meer kennis, meer kansen.

Transformeer je organisatie met een automatiseringsplatform

Veel organisaties automatiseren al een aantal IT-activiteiten in beperkte, ongelijksoortige gebieden met behulp van inflexibele, ad-hocscripts of eigen, apparaatspecifieke legacy-tools. Hoewel deze benaderingen specifieke functies kunnen versnellen, schalen ze niet over verschillende bronnen heen en is het lastig om automatiseringsexpertise binnen de organisatie te delen. Bovendien is het vaak moeilijk om dit soort automatisering aan te passen en uit te breiden naarmate technologieën evolueren en nieuwe vereisten ontstaan. In feite vindt slechts 18% van de organisaties zichzelf zeer of extreem effectief in het toepassen van automatisering bij de ontwikkeling en het onderhoud van software.

Een bedrijfsbrede aanpak kan helpen om de volledige waarde van automatisering voor moderne, digitale activiteiten te realiseren. Enterprise-brede automatisering stelt je organisatie in staat om: complexe omgevingen eenvoudiger te beheren, inzicht te krijgen in je activiteiten, nieuwe technologieen beter te integreren en processen effectiever te sturen. Dit activeert digitale transformatie en innovatie binnen je organisatie. Lees meer in ons e-book ‘The automated enterprise’.

Delen:

Tags:

    Gerelateerde artikelen