Meer kennis, meer kansen.

Testen van de security van IPv6 implementaties

TNO publiceert handvat IPV6 penetratietesting

TNO publiceert handvat IPV6 penetratietesting

De uitrol van IPv6 groeit gestaag. Voor een veilige uitrol van IPv6 dient er, net als bij IPv4-netwerken, aandacht te zijn voor de beveiliging. In de meeste gevallen wordt een security test gebruikt om de probleemgebieden in kaart te brengen. Het rapport is bedoeld als basis voor een dergelijke security test. Het biedt een overzicht van de mogelijke kwetsbaarheden waarop een IPv6-implementatie getest kan worden. Voor iedere kwetsbaarheid wordt een omschrijving van het probleem en een oplossing gegeven. Ook wordt een testmethode weergegeven waarmee kan worden vastgesteld of de kwetsbaarheid aanwezig is en wordt beschreven welke (open source) tools en parameters voor de test gebruikt kunnen worden.

Delen:

Gerelateerde artikelen