Meer kennis, meer kansen.

Terughoudendheid in de adoptie van nieuwe technologieën

Applicatie innovatie

Applicatie innovatie

Zonder twijfel bieden technologische innovaties bedrijven meer concurrentieslagkracht. Ook hebben nieuwe technologieën als big data, enterprise mobility, the internet of things en cloud een grote impact op de interactie met tussen organisaties en haar klanten.
Maar bij veel organisaties is er een grote terughoudendheid in de adoptie van deze mogelijkheden.
We willen wel innoveren, maar zonder onnodige risico’s en zonder te desinvesteren.

Dit is veelal te verklaren door de aanwezigheid van de bestaande systemen, processen en de investeringen daarin.
Hoe kunnen nieuwe technologieën maximaal worden ingezet met behoud van bestaande systemen (systems of record) en processen. 
Hoe kan de time to market verbetert worden. Op welke wijze kunnen de verkregen data worden geconsolideerd? Hoe ontsluiten we de toepassing via verschillende kanalen zoals mobile devices en het internet? 
Op welke wijze zijn lage ontwikkel en beheerskosten geborgd? Etc.

Dit document bespreekt hoe bedrijven kunnen innoveren met behoud van bestaande applicaties.

 

 

Delen:

Gerelateerde artikelen