Meer kennis, meer kansen.

Software eenvoudig en efficiënt beheren met Software Defined Storage

Kosten en tijd besparen met Software Defined Storage
Organisaties verzamelen steeds meer informatie. Deze moet worden beheerd en toegankelijk zijn medewerkers. Hiervoor is niet alleen capaciteit nodig, maar de organisatie verlangt ook snelheid en flexibiliteit. De storage-capaciteit uitbouwen is een mogelijke oplossing voor dit probleem. Dat heeft tot gevolg dat het aantal beheertaken ook groeit en daarmee blijft minder tijd over voor het inspelen op behoeften die leven in de organisatie. Om eenvoudiger en efficiënter software en storage te beheren, kan Software Defined Storage uitkomst bieden.

Hoe werkt Software Defined Storage?
Met deze methode bepalen de business-applicaties hoe uw hardware zich daarop aanpast. Aan de hand van business rules die u zelf instelt, wordt gekozen hoe informatie opgeslagen en verwerkt gaat worden. Informatie die vaak nodig is, is gewoon toegankelijk. Gegevens die alleen maar bewaard hoeven te worden maar waar verder in principe niets mee hoeft te gebeuren, hoeven niet snel toegankelijk te zijn. Deze gearchiveerde data wordt bewaard op goedkopere en tragere storage-systemen. Zo hebben uw medewerkers altijd toegang tot de gegevens die zij nodig hebben en kunt u tegelijkertijd kosten besparen omdat een deel van de data goedkoper opgeslagen kan worden.

De voordelen van Software Defined Storage
Met Software Defined Storage kunt u dusdanig automatiseren en alles zo laten draaien dat de kosten voor dataopslag tot negentig procent verminderen. Zo hoeft de IT-afdeling zich minder bezig te houden met beheertaken en kan zich meer richten op innovaties. Uw organisatie groet daarmee in de richting die u op wilt. Behalve kosten- en tijdsbesparingen biedt deze methode nog meer voordelen voor uw organisatie. Processen worden verregaand geautomatiseerd en de dataopslag in uw bedrijf wordt meer schaalbaar. Daarnaast opereert u met Software Defined Storage open en leveranciersonafhankelijk.

Wilt u zich verder verdiepen in de voordelen van Software Defined Storage?
Download dan dit whitepaper waarin alle plussen en minnen van deze opslagmethode worden toegelicht.

Delen:

Gerelateerde artikelen