Meer kennis, meer kansen.

Service Integration and Management, een pragmatische benadering

Het creëren van een multivendor-outsourcinglandschap heeft grote voordelen omdat het een "best of breed" benadering mogelijk maakt en flexibiliteit biedt bij het kiezen van leveranciers. Om al deze leveranciers en diensten te integreren in één bedrijfsgerichte IT-organisatie geldt het SIAM-raamwerk (Service Integration and Management) al enkele jaren als goede oplossing. Hoewel het framework en de achterliggende concepten logisch zijn en het vele voordelen biedt, blijkt de implementatie van een SIAM framework iets waar veel organisaties moeite mee hebben. Soms is dit te wijten aan een gebrek aan kennis, tijd of budget. Een veel voorkomende reden is echter ook dat de impact op de organisatie wordt onderschat en dat er extra vereisen zijn op het gebied van procesvolwassenheid en medewerkers. 

Deze Whitepaper beschrijft een pragmatische aanpak voor de implementatie van het SIAM framework in een multivendor service delivery model met een beperkte set van processen met variërende volwassenheid. Het beschrijft de geleidelijke opbouw van een volwassen procesraamwerk en daarnaast hoe het gebrek aan processen en procesvolwassenheid tijdens deze bouwperiode kan worden gecompenseerd.

Deze paper is een must read voor iedereen die weet dat SIAM een geweldige oplossing is binnen een multivendor landschap maar nog geen concreet antwoord heeft gekregen op de vraag "ja, maar hoe dan?".

 

Delen:

Tags:

    Gerelateerde artikelen