Meer kennis, meer kansen.

Security is een proces, geen product

Visie op security en networking in 2014

Visie op security en networking in 2014

Terugkijkend op 2013 valt een drietal zaken direct op in vergelijking tot de prognose voorafgaande aan 2013. De eerste is de enorme vlucht van modern malware en zogenaamde Advanced Persistence Threats (APT). Ten tweede de hoeveelheid incidenten rond DDoS aanvallen en de gevolgen daarvan. Ten derde de groeiende behoefte aan echte managed security services, welke ingevuld worden door specialisten. 
De grote afhankelijkheid van internet- en webdiensten voor de demanding gebruiker, gecombineerd met verregaande virtualisatie en het gewijzigd threat landscape werpt een nieuw licht op de juiste inrichting van de infrastructuur, de services en het (geautomatiseerde) beheer.
Download de visie van Securelink voor 2014

Delen:

Gerelateerde artikelen