Meer kennis, meer kansen.

Offshore sourcing voor enorme besparingen op arbeidskosten

IT-werkzaamheden uitvoeren in landen met lagere loonkosten

IT-werkzaamheden uitvoeren in landen met lagere loonkosten

De afgelopen jaren is vanwege de aantrekkelijke loonkosten,  en dan met name de loonkosten van gespecialiseerde en ervaren IT-ers, de interesse voor het offshore uitvoeren van IT-projecten enorm gestegen. Veel Nederlandse organisaties hebben al positieve ervaringen opgedaan met offshore sourcing binnen de IT-sector. In 2012 bedroeg de Nederlandse offshore markt al meer dan 1 miljard euro. De verwachting is dat dit in 2013 sterk zal gaan toenemen omdat offshore sourcing ook de interesse van kleine en middelgrote bedrijven heeft gewekt.

Enorme kostenbesparingen met offshore sourcing

Kleine en middelgrote organisaties staat onder druk vanwege de huidige economische omstandigheden. Ook de IT-afdeling moet steeds meer kunnen doen met een krimpend budget. Applicatieontwikkeling en –onderhoud is echter kostbaar. Kleine en middelgrote organisaties moeten in veel gevallen dure IT-specialisten inhuren. De loonkosten kunnen in offshore landen tot wel 50% lager liggen dan in Nederland. Buitenlandse IT-ers zijn eenvoudig en flexibel in te schakelen voor zowel lange als korte projecten.  

Samenwerking en communicatie

Offshore laten uitvoeren van IT-projecten brengt vele voordelen met zich mee maar is aan de andere kant ook complex. Vanwege de afstand moeten er hoge eisen worden gesteld aan samenwerking en communicatie. Zo moet er bijvoorbeeld worden gedacht aan de verschillen in tijdzones, taal en cultuur. Het is hierdoor belangrijk te werken volgens standaardprocedures waarbij betrokkenen van elkaar weten wat er wordt verwacht. Daarnaast is onder meer ook belangrijk:

  • Een dergelijk IT-project goed voor te bereiden
  • Te bepalen of de eigen organisatie offshore projecten kan managen
  • Na te gaan of er eventuele interne weerstand wanneer er werk naar het buitenland wordt overgebracht.
  • In te schatten wat de kostenbesparingen zijn

Daarnaast is ook de selectie van een offshore IT-leverancier enorm belangrijk. Hierbij is goede kennis van het aanbod cruciaal. Het is aan te raden gebruik te maken van diensten van gespecialiseerde Nederlandse adviesbureaus.

Download de whitepaper

Wilt u meer weten over de voordelen en mogelijkheden van offshore sourcing? Download dan geheel vrijblijvend de whitepaper ‘IT-werkzaamheden uitvoeren in landen met lagere loonkosten’.

Delen:

Gerelateerde artikelen