Meer kennis, meer kansen.

Nationaal IT-tevredenheidsonderzoek

Inzicht in gedrag en tevredenheid IT-gebruiker

Inzicht in gedrag en tevredenheid IT-gebruiker

Persoonlijke mobiele apparaten worden steeds meer en vaker gebruikt voor zakelijke doeleinden. Dit gebeurt vooral in het kader van Het Nieuwe Werken en Bring Your Own Device (BYOD).  De ontwikkelingen in IT gaan daarbij razendsnel en de ene trend volgt de andere in een hoog tempo op. Dit brengt voor de organisatie enkele uitdagingen met zich mee.

Hoe gaan organisaties met deze uitdagingen en andere trends en ontwikkelingen in IT om? En wat kan er beter volgens IT-gebruikers? Om antwoorden op deze vragen te krijgen is er een Nationaal IT-tevredenheidsonderzoek gehouden. Met dit onderzoek zijn de belangrijkste aandachtspunten in IT volgens gebruikers in kaart gebracht.

Inhoud whitepaper

Dit onderzoeksrapport geeft de nodige achtergrond bij de uitkomsten van het Nationaal IT-tevredenheidsonderzoek. Bij dit onderzoek is ingezoomd op de trends die vandaag de dag bepalend zijn voor het werkgedrag van IT-gebruikers en daarnaast enkele thema’s die de tevredenheid van medewerkers op IT-gebied bepalen. Deze whitepaper bestaat uit vijf uitgebreide hoofdstukken, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Werken 2.0 / Het Nieuwe Werken
  • Gebruik van IT en de stand van zaken
  • Beleid omtrent het gebruik van privé-devices en toegang tot het zakelijk netwerk
  • Hulp bij problemen (helpdesk)
  • Mate van tevredenheid van IT-gebruikers

Download de whitepaper

Download het volledige onderzoeksrapport van het Nationaal IT-tevredenheidsonderzoek en lees over de tevredenheid en de trends die bepalend zijn voor het hedendaagse werkgedrag van IT-gebruikers.

Delen:

Gerelateerde artikelen