Meer kennis, meer kansen.

Mobiele hardware goed voor productiviteit

Mobiele Hardware

Mobiele Hardware

Consumerization’ van IT houdt in dat werknemers meer invloed hebben op de technologie die ze gebruiken, hun werkplek flexibeler kunnen kiezen en eigen apparatuur kunnen gebruiken om hun werk te doen (BYOD). Uit een enquête onder 8360 werknemers en 29 interviews met experts en senior managers, die onderdeel was van het Evolving Workforce-onderzoek, blijkt dat managers deze mogelijkheden als middel beschouwen om de productiviteit en loyaliteit van werknemers te vergroten. Maar bedrijven worstelen nog wel met de beveiligingsproblemen en bedreigingen die de nieuwe flexibiliteit met zich mee kan brengen.

Productiever met vookeurstechnologie

Bedrijven zien volgens de onderzoekers steeds meer de toegevoegde waarde van IT-infrastructuren die medewerkers ondersteunen in het werken buiten het 9-tot-5 patroon. Werknemers die meer technologische keuzevrijheid hebben, kunnen oplossingen selecteren die beter aansluiten op hun voorkeuren. Daardoor neemt hun productiviteit toe.

Risico's, transparantie en open mind

Maar weegt de groei van de productiviteit op tegen de bijkomende risico’s qua beveiliging en datamanagement, vragen de respondenten zich wel af. Bovendien zullen bedrijven die de productiviteit willen vergroten eerst de huidige problemen rondom “legacy”-toepassingen moeten aanpakken.
Senior managers zijn het erover eens dat een transparante opstelling het vertrouwen van het personeel bevordert en dat die transparantie hand in hand gaat met de beoogde productiviteitsverbeteringen. Om dat te bereiken moeten bedrijven volgens de ondervraagde experts een slimmere, meer op mobiliteit gerichte en geïntegreerde aanpak van ICT hanteren. Ondernemingen doen er goed aan de consumerization van IT met een weloverwogen en open instelling benaderen.

Delen:

Gerelateerde artikelen