Meer kennis, meer kansen.

Meer rendement uit klantdata

De ene klant is de andere niet. Daarom is succesvolle marketing zoveel mogelijk gebaseerd op het profiel van de individuele klant of prospect. Personalisatie is het ultieme doel, maar operationeel niet altijd haalbaar en betaalbaar. Daarom is het opdelen van uw klanten en prospects in segmenten een goed alternatief.

U kunt dit doen door uw klantgegevens te analyseren, te verrijken, en op basis daarvan uw klanten onder te verdelen in groepen. Die  indeling  kan  plaatsvinden  op  basis van profielkenmerken, eerder (online)  gedrag en voorspellingen van gedrag of interesses.  Dat vergt echter van u dat u uw klantdata op orde heeft, veranderingen bijhoudt en opgedane inzichten kan inzetten om de segmentatie  nog verder aan te scherpen.

Segmentatie draait om het indelen van klanten en prospects in  onderscheidende  groepen. Met als doel effectievere communicatie met klanten en conversie verhoging op marketinguitingen. U kunt eenvoudige en meer complexe methodieken kiezen om tot een segmentatie te komen, afhankelijk van uw doelstelling,
de klantdata die u tot uw beschikking heeft, het budget en de tijdsplanning.

In deze white-paper leest u wat segmentatie is, wat u ermee kunt bereiken en waar u in praktijk op moet letten.

Delen:

Gerelateerde artikelen