Meer kennis, meer kansen.

Kwaliteitsslag cruciaal voor data

Datanut staat of valt met kwaliteit

Datanut staat of valt met kwaliteit

Een van de voornaamste oorzaken voor (te) lage datakwaliteit is het simpele feit dat data veelal wordt 'gerecycled'. Niet letterlijk omgevormd en hergebruikt, maar wel telkens uit dezelfde bron geput en voor verschillende doeleinden aangewend. Maar zijn de gegevens wel goed genoeg voor die diverse toepassingen? Zijn ze wel met oog daarop ingevoerd, gekoppeld en gecontroleerd?

Download nu het interview met de expert van SAS. 

Delen:

Gerelateerde artikelen