Meer kennis, meer kansen.

In 5 fasen naar optimaal gebruik Skype for Business

De traditionele negen-tot-vijfmentaliteit waarbij vergaderingen op locatie worden gehouden verdwijnt nu echt uit de meeste bedrijven. Organisaties en werknemers hebben meer behoefte aan een tijds- en plaatsonafhankelijke werkomgeving waarin de medewerker door slimme IT-oplossingen gefaciliteerd wordt om flexibel te werken. De organisatie zorgt voor deze moderne werkomgeving door de implementatie van Skype for Business. Maar met een lage adoptiegraad worden de beloofde voordelen van de nieuwe technologie niet behaald. Wanneer loop je als organisatie de beloofde voordelen mis en hoe zorg je ervoor dat deze wel behaald worden?

Aan de hand van het volwassenheidsmodel van Skype for Business kun je een inschatting maken hoeveel winst er voor jouw organisatie nog te behalen valt. Elke fase van Skype-gebruik binnen een organisatie wordt omschreven. In het model wordt onder andere gekeken naar de gebruikte Skype for Business-functionaliteit, de adoptie-activiteiten en naar de integratie met andere systemen, waaronder de telefooncentrale. We bespreken verschillende methodes en randvoorwaarden om als organisatie het potentieel van Skype for Business volledig te benutten.

Delen:

Tags:

Gerelateerde artikelen