Meer kennis, meer kansen.

Het neutraliseren van showstoppers

10 tips om project-ellende te voorkomen

10 tips om project-ellende te voorkomen

‘Maak vooraf goede afspraken’, dat is het universele advies ter voorkoming van IT-ellende. Natuurlijk waar. Maar is deze ‘tip 0’ ook genoeg? Ervaren projecteigenaren zeggen wel dat afspraken en contracten meer van nut zijn om conflicten uit te vechten dan om conflicten te voorkomen. Blindvaren op afspraken zou de samenwerking tussen leverancier en dienstverlener zelfs kunnen schaden, doordat een beroep op afspraken gemakkelijk ontspoort in een ego-conflict over verantwoordelijkheden.

Bovendien stoelen afspraken in het gunstigste geval op de kennis van voor de start van het project, terwijl het vaak juist de onvoorziene zaken zijn die de projectharmonie bedreigen. Een derde beperking van afspraken vooraf is dat ze meestal worden gemaakt met en door partijen die ten onrechte aannemen dat zij de enige zijn die er toe doen. Gaande het project wordt meestal duidelijk dat dergelijke aannames niet kloppen, bijvoorbeeld als de medewerking nodig is van afdelingen – lees eindgebruikers – die formeel geen partij zijn en dus niet of slechts halfslachtig bij de afspraken vooraf betrokken waren.

Al met al genoeg redenen om te zoeken naar methodes om de samenwerking gaande het project constructief te houden. We vroegen vier deskundigen suggesties aan te dragen. Dat leverde de volgde tips op voor het neutraliseren van veel voorkomende showstoppers:

Delen:

Tags:

Gerelateerde artikelen