Meer kennis, meer kansen.

Green IT is verplichte noodzaak

Met en door IT een groener klimaat realiseren

Met en door IT een groener klimaat realiseren

Voor de monitoring van het energieverbruik door bedrijven is nog geen regelgeving in Nederland, maar dit wordt wel verwacht. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers of een hoog energieverbruik is het daarom zaak zich alvast voor te bereiden. Deze whitepaper gaat over groene IT: het terugdringen van energieverbruik met en door IT.

Milieubewust ondernemen

Er zijn verschillende initiatieven voor terugdringing van het energieverbruik door bedrijven - allemaal op vrijwillige basis - zoals:

  • Het MJA-convenant (Meer Jaren Afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen)
  • The Green Grid (consortium met 175 deelnemers dat zich richt op het efficiënt maken van datacenters, onder meer door de PUE-standaard)
  • De CO2 Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
  • De MVO Prestatieladder, een initiatief van drie certificerende instanties

Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met reductie van de CO2-uitstoot, maar ook met efficiënt produceren en transporteren, milieuvriendelijke verpakking en recyclingmogelijkheden. Hier moet al in de ontwerpfase van een product rekening mee gehouden worden. Groene IT begint al bij de aanschaf van hard- en software: hoe duurzaam is uw IT-leverancier?

Groene IT met efficiënte datacenters

Bij datacenters is nog veel winst te behalen als het gaat om energiebesparing. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinige inrichting van storage, toepassen van virtualisatie en consolidatie en het inrichten van ‘warme en koude straten’.

Maar ook buiten de IT om, zijn er bij bedrijven nog veel mogelijkheden om energie te besparen. Door het installeren van meetapparatuur en monitoring van het verbruik, kan in kaart gebracht worden waar het grootste energieverbruik plaatsvindt. Als elke afdeling apart afgerekend zou worden op energieverbruik, zou dit een goede stimulans zijn om daadwerkelijk maatregelen te treffen.

Lees verder over duurzaamheid en hoe u met groene IT binnen uw bedrijf alvast een voorschot kunt nemen op de verwachte wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing.

Delen:

Gerelateerde artikelen