Meer kennis, meer kansen.

Gemeente Almelo neemt databeveiliging serieus

Een keuze voor moderne hard- en software

Een keuze voor moderne hard- en software

Almelo heeft te maken met een enorme groei in digitale gegevens. Onder andere gegevens van en over burgers, waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. De gemeente heeft dan ook besloten te investeren in een nieuwe back-upomgeving, die met minder opslagcapaciteit meer data langer en veilig kan bewaren maar ook kan terughalen.

De gemeente maakte gebruik van verouderde, dure, arbeidsintensieve en kwetsbare apparatuur. De enorme groei van data die veilig bewaard moest worden, leidde tot een significante stijging in de vraag naar en daarmee de kosten van de opslag. De HP Virtual Library Systems (VLS) back-up-opslag was niet meer op zijn taak berekend en moest worden vervangen, op de licentiekosten voor de gebruikte back-uptool kon bespaard worden en de inzet van tapes was – gezien de kwetsbaarheid en handlingkosten - ook niet meer van deze tijd.

Peter Eerhard, Project Manager ICT Gemeente Almelo: “De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan nu zo snel, dat de hoeveelheid data die veilig bewaard moet worden, sneller groeit dan ooit. Onze back-upinfrastructuur kon deze groei eigenlijk niet meer aan. Daarnaast was de manier van opslag – op tapes – te kwetsbaar en te arbeidsintensief. Aangezien de gemeente erg veel waarde hecht aan het zorgvuldig omgaan met gegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, was het hoog tijd voor een nieuwe, flexibele en moderne back-upomgeving.”

Download deze reference case om verder te lezen.

Delen:

Gerelateerde artikelen