Meer kennis, meer kansen.

Een waterdichte cloud security strategie ontwikkelen

Safeguarding the cloud with IBM Security solutions

Safeguarding the cloud with IBM Security solutions

Cloud computing is aan het transformeren op dezelfde manier als hoe we denken over IT. Namelijk als een dienst waarbij gebruikers snel gebruik kunnen maken van applicaties, business processen en een infrastructuur die ze op dat moment nodig hebben. Wanneer een cloud security strategie wordt ontworpen waarbij zichtbaarheid, controle, isolatie en automatisering centraal staat, betekent dit lagere kosten, een verbeterde beveiliging en een security omgeving die aan de eisen voldoet van het dynamische business klimaat van nu.

Simplificeren van identity & access management door gehele cloud omgeving

Organisaties moeten zeker zijn dat geautoriseerde gebruikers door de organisatie en supply chain  toegang hebben tot de juiste data en tools die ze nodig hebben, op het moment dat ze opgevraagd worden terwijl ongeautoriseerde toegang wordt geblokkeerd. Cloud omgevingen zorgen voor een grote verscheidenheid aan gebruikers, en brengen ook een nieuwe laag aan gebruikers met zich mee dus de mogelijkheid tot controle is nu nog belangrijker. Deze laag gebruikers bestaat uit beheerders en werknemers van de cloud provider.

Toegang tot gevoelige data in gedeelde omgeving beveiligen

De bescherming van data is een andere cloud security eis waaraan voldaan moet worden. Hierbij moet men zich beraden over hoe data is opgeslagen en toegankelijk is. Om zeker te zijn dat de kans op data lekken zo klein mogelijk is moet gevoelige data op de juiste manier zijn gesegregeerd binnen de cloud opslag infrastructuur, net als run-time en gearchiveerde data. Het monitoren en managen van toegang tot data kan echter uitdagend zijn. Clouds zijn multi-tenant en dit vergroot het risico van kwaadaardige acties die kunnen resulteren in data lekken.

Download de whitepaper “Safeguarding the cloud with IBM Security solutions“ waarin wordt uitgelegd hoe een slimme cloud beveiliging in elkaar steekt en hoe IBM verschillende security oplossingen tot zijn beschikking heeft die onder andere de kosten kunnen verlagen. Deze beloven ook een verbeterde beveiliging die aan de eisen van het dynamische business klimaat vandaag voldoen.  

Delen:

Gerelateerde artikelen