Meer kennis, meer kansen.

E-zone of Exportregeling Curaçao

Aantrekkelijke investeringsmogelijkheid

Aantrekkelijke investeringsmogelijkheid

De e-zone (economische zone) is een door de overheid aangewezen gebied of gebouw in Curaçao. In de economische zone mogen zich alleen exportgerichte bedrijven vestigen. Deze bedrijven kunnen diensten verlenen, producten verkopen, deze importeren of exporteren. De afnemers van deze ondernemingen moeten in beginsel buiten Curaçao gevestigd zijn. 

Vestiging in de e-zone kan een zeer interessante investering zijn vanwege de lage productie- en bedrijfskosten, waaronder een zeer laag tarief van winstbelasting (vennootschapsbelasting) van slechts 2%.

Begin 2014 is hiernaast een nieuwe fiscale regeling ingevoerd: de Exportregeling. Bij deze regeling hoeven de bedrijven niet in een e-zone gevestigd te zijn, maar kunnen zij zich vestigen op iedere gewenste plaats in Curaçao. Het tarief van winstbelasting (vennootschapsbelasting) is slechts 4%.

Te mooi om waar te zijn? Nee. Deze fiscale faciliteit(en) zijn tot stand gekomen en door Nederland en internationaal goedgekeurd ter bevordering van de werkgelegenheid, het deviezenverkeer en de financiële sector van dit aantrekkelijke eiland. Hoe dat zit, leest u in dit whitepaper.

Delen:

Gerelateerde artikelen