Meer kennis, meer kansen.

Design Guidelines voor VDI

VDI-omgevingen stellen hoge eisen aan storage-omgeving

VDI-omgevingen stellen hoge eisen aan storage-omgeving

Dat bleek al bij de eerste VDI-projecten, die zodra ze werden opgeschaald, vrijwel allemaal met grote problemen te kampen kregen. De oorzaak was dat in omgevingen waar servers een redelijk constant resourcegebruik lieten zien, VDI-werkplekken enorme pieken en dalen in het resourcegebruik hadden. In server-omgevingen werden de prestaties van de storage (de IOPS) nauwelijks onderzocht, omdat er zoveel disks nodig waren voor de gevraagde hoeveelheid opslag dat IOPS nooit een probleem was. Dat laatste is aan het veranderen nu de opslagcapaciteit per disk groter wordt, terwijl de IOPS per disk gelijk blijft. Het aantal IOPS per GB wordt hierdoor lager, terwijl ook serverapplicaties steeds vaker vragen om performance.

Storage blijft een belangrijk aandachtsgebied bij VDI, vooral omdat verandering in de infrastructuur grote impact kan hebben op de Input/Output Operations Per Seconde (IOPS) die hiervoor nodig zijn. Flash-oplossingen lijken dit IOPS-probleem te tackelen. Maar is het al tijd om over te stappen?

Download het artikel om inzicht hierin te krijgen.

Delen:

Gerelateerde artikelen