Meer kennis, meer kansen.

De zeven stappen van big data analytics

Analytische modellen liggen ten grondslag aan vele duizenden operationele beslissingen die een organisatie dagelijks maakt. Toch is een goed model alleen niet zaligmakend. De whitepaper ‘Managing the analytical life cycle for decisions at scale’ beschrijft de volledige analytische levenscyclus.

Deze bestaat uit twee fasen: de ontdekkingsfase en de uitvoeringsfase. De ontdekkingsfase begint met een vraag die een organisatie wil beantwoorden, gevolgd door het prepareren van data, het verkennen van de data door het ontwikkelen van een basismodel en het finetunen van het analytische model.

De uitvoeringsfase bestaat uit het implementeren van het model, het daadwerkelijk nemen van beslissingen, al dan niet geautomatiseerd en het evalueren van de resultaten. De laatste stap is het ter discussie stellen van het model. Voorspellende modellen hebben namelijk een geringe levensduur.

Deze whitepaper beschrijft de levenscyclus van een model en gaat tevens in op de voetangels en klemmen die u tegenkomt als u het pad van analytics gaat bewandelen.

Delen:

Gerelateerde artikelen