Meer kennis, meer kansen.

De prijs van dataroof; het risico waard?

Webapplicaties vormen rijk doelwit

Webapplicaties vormen rijk doelwit

Het inschatten van hoe groot het risico is van datadiefstal voor een onderneming is een complexe zaak. Hetzelfde geldt voor de rekensom van wat de totale kosten van zo’n cyberroof kunnen zijn. Vergeet niet: datadieven zijn uit op (uw) bedrijfsgegevens om verschillende redenen. Uiteenlopend van misdaad (om direct geld te verdienen), tot politiek (om macht en invloed te veroveren) en industriële spionage (om marktvoordeel te behalen).

Maar dat zijn de meest voor de hand liggende redenen, waarvan de kosten nog relatief makkelijk zijn in te schatten. Lastiger wordt het wanneer cybercrime een bedrijf tijd en middelen kost, bijvoorbeeld doordat het een aanval afweerd of doordat het tijdelijk online niet goed opereert. Nog wat lastiger is de inschatting wanneer een aanvaller de externe boodschap van een onderneming weet te saboteren. Imago- en relatieschade lijkt vaag maar is reëel.

Deze whitepaper biedt u een bewezen, industriestandaard aanpak om voor uw bedrijf het risico te bepalen van cyberaanvallen op webapplicaties. Het bepalen van het risico helpt weer om een inschatting te maken van de totale financiële impact die een dataroof kan hebben op uw organisatie. Met die onderbouwde prognoses zijn de kosten van cybersecurityproducten en -diensten (beter) te rechtvaardigen. Voorkomen is beter dan recoveren.

 

Delen:

Gerelateerde artikelen