Meer kennis, meer kansen.

De nieuwste uitdaging voor organisaties

Data aan de randen van het netwerk

Data aan de randen van het netwerk

Nu er bij organisaties steeds meer kritische data aan de randen van het netwerk is opgeslagen op nevenvestigingen of op pc’s en laptops, worstelen zij met de vraag hoe zij data betrouwbaar kunnen beschermen en snel herstellen. Dit met het oog op de bedrijfscontinuïteit en de eindgebruikersproductiviteit. Daarnaast creëert en deelt een steeds grotere groep mobiele medewerkers data buiten de traditionele manieren van controle door beheerders om. Wanneer organisaties niet goed inspelen op deze uitdagingen, lopen ze het risico dat zij data kwijtraken of opnieuw moeten creëren. Bovendien weten ze niet precies welke data in een bepaalde omgeving is opgeslagen en kunnen ze in het geval van een juridische kwestie of een vraag van een toezichthouder niet voldoen aan de eis om specifieke informatie te overleggen, omdat die niet te vinden is. De bescherming en recovery van data op nevenvestigingen en op eindgebruikersapparatuur zijn erg bewerkelijk met legacy-oplossingen. Het vereist expertise die vaak niet voorhanden is en is vaak een recept voor mislukking. Daarnaast zijn geïsoleerde systemen vaak duur in gebruik en beheer. Bij een calamiteit op een locatie – denk aan een natuurramp, menselijke fout, virussen of beveiligingsinbreuk – kan een organisatie niet zonder een kopie van belangrijke data die veilig is opgeslagen, ver weg van de nevenvestiging. Die data moet echter snel te ontsluiten zijn. Zonder een centrale strategie lopen organisaties het risico dat ze data verliezen. Dat kan leiden tot operationele verstoringen en vermindering van de productiviteit van werknemers, om maar een paar gevolgen te noemen.

 

Download nu de whitepaper.

Delen:

Gerelateerde artikelen