Meer kennis, meer kansen.

Bouw een brug tussen zorgbedrijfsvoering en IT

Met een gefaseerde zorg & cloud alignmentmethodiek in 5 stappen

Met een gefaseerde zorg & cloud alignmentmethodiek in 5 stappen

Zorgverleners vragen om een snellere en flexibelere dienstverlening, terwijl de budgetten in de zorg gelimiteerd zijn en er dus kosteneffectief gewerkt moet worden. Dat houdt in dat IT-afdelingen moeten zoeken naar manieren om zo te innoveren dat aan deze beide doelstellingen te voldoen is.
En dat betekent in de praktijk dat de IT-afdeling zal moeten werken aan kwaliteitsverhoging en standaardisatie. Cloudtechnologie kan daarbij helpen, maar veel organisaties weten niet waar ze precies moeten beginnen.

Ontdek hoe er met behulp van een gefaseerde Zorg & Cloud- alignmentmethodiek in een vijftal stappen een brug is te bouwen tussen de zorgbedrijfsvoering en IT.

Delen:

Gerelateerde artikelen