Meer kennis, meer kansen.

Big data geeft nieuwe energie aan data-integratie

Data-integratie staat al jaren op de agenda van IT-afdelingen. Maar onder invloed van de big data trend wordt het vraagstuk vele malen lastiger. Immers, er komen veel meer verschillende datastructuren; externe data wordt waar de organisatie geen controle over heeft wordt plotseling aan het datameer toegevoegd; en de volumes en snelheid waarmee data worden gegenereerd nemen spectaculair toe.  

Toch doen organisaties er goed aan deze complexiteit nu onder ogen te zien. De organisatie zal immers vragen om toepassingen op het gebied van Internet of Things, customer intelligence of fraude- en risicopreventie. Want er liggen mogelijkheden te over om door beter gebruik van data kosten te besparen en nieuwe omzetbronnen aan te boren.

Deze whitepaper beschrijft de businesskansen van goede data-integratie en de uitdagingen op het gebied van opslag, real-time toegang tot data, metadata management en big data governance.

Delen:

Gerelateerde artikelen