Meer kennis, meer kansen.

Big data: de sleutel voor succesvolle mobility

Eén keer per generatie voldoet zich een grote shift. Twintig jaar geleden was dat de stap naar e-commerce en alle aanverwante zaken, vandaag is dat de overstap naar mobiele platformen. Wie de trein niet wil missen, moet zich tijdig beraden. Indien hij dit niet doet, loopt hij het risico achter de feiten aan te hollen, reputatieschade op te lopen en marktaandeel prijs te geven. Niet alleen de manager/ondernemer moet op de boot springen, zijn medewerkers en werknemers moeten dit ook doen om een chaotisch netwerk te voorkomen. 

Eindgebruikers stellen hun mobiele toestellen immers steeds vaker in dienst van hun werk, wat kan leiden tot gigantische hoeveelheden data die beheerd moeten worden. Werknemers verwachten bovendien dat hun IT-collega’s kunnen helpen bij het oplossen van eventuele problemen. Ook naar de klant toe is een degelijk mobiel platform tegenwoordig de norm.

Deze whitepaper gaat na hoe u het best omgaat met deze nieuwste shift naar het mobiele platform en welke nuttige zaken u kan leren wanneer u zich echt toelegt op de ‘mobile enterprise’.

Delen:

Gerelateerde artikelen