Meer kennis, meer kansen.

AVG met de Easy bus van iTrajectum

Welke privacy-eisen de AVG stelt voor verwerking van persoonsgegevens en wat daaruit voortvloeiende consequenties zijn voor de werkwijze van uw organisatie.
De whitepaper geeft antwoord op de vraag hoe je omgaat met de strengere voorwaarden voor verwerking van privacygevoelige data in IT software, apps en andere systemen. Ook doet u kennis op over de rol van systeemintegratie als generieke oplossing om uw bedrijfsprocessen op efficiënte wijze, snel en volledig AVG-proof te maken. De voordelen van integreren met het Easy bus (ESB) integratieplatform worden doorgenomen.
Veel organisaties hebben bestaande koppelingen, welke vaak niet voldoen aan moderne beveiligingsrichtlijnen, laat staan de AVG. Easy bus maakt het mogelijk om bestaande en nieuwe koppelingen te beveiligen. Easy bus kan ook informatie filteren wanneer dat volgens de AVG niet gedeeld zou mogen worden met een derde partij.

In onze andere whitepaper ‘Systeemintegratie en de Enterprise Service Bus architectuur’ hebben we het begrip Enterprise Service Bus (ESB) uitgelegd in de context van systeemintegratie. Uitgangspunt is dat een ESB binnen uw IT-architectuur toevoegen, de wijze waarop systemen met elkaar communiceren standaardiseert en vereenvoudigt, zonder daarbij afhankelijk te zijn van specifieke berichtformaten en/of systemen. Een ESB bewerkstelligt systeemintegratie op basis van configuratie waardoor wijzigingen gemakkelijker doorgevoerd kunnen worden. Directe consequentie hiervan is dat wanneer uw organisatie een ESB architectuur in zijn IT-landschap toepast, bestaande processen zonder al te grote ingrepen kunnen worden aangepast om zo aan de (toekomstige-)eisen van de AVG te voldoen. Deze aanpassingen kunnen stapsgewijs op alle systemen worden doorgevoerd zonder dat het direct impact heeft op de werking van de overige systemen en processen. Ieder systeem kan dan op de meest geschikte manier beveiligd worden en voorzien van privacy maatregelen zonder rekening te moeten houden met afhankelijkheden van andere systemen (dankzij de ontkoppeling die de ESB architectuur biedt).

Delen:

Tags:

    Gerelateerde artikelen