Meer kennis, meer kansen.

Assesment voor volwassenheidsniveau van de respons op cyberincidenten

Uw reactie bepalend voor succes of falen

Uw reactie bepalend voor succes of falen

Hoe effectief de technische respons op een data-diefstal binnen een organisatie ook is, het is het topmanagement en diens leiderschap die bepalend is voor de totale respons van de organisatie na de aanval – en dat kan dagen, weken, maanden en zelfs jaren duren, afhankelijk van rechtszaken en wettelijke respons.

Leiderschap van het hoogste niveau is hierbij nodig om er zeker van te zijn dat de middelen en plannen voorhanden zijn om goed te kunnen handelen. En het vereist een behoorlijk hoge organisatorische volwassenheid.
 

Laat HP je helpen bij het identificeren, meten, prioritiseren en het verantwoorden van de diverse stappen die nodig zijn om op dit volwassenheidsniveau te komen.  

Delen:

Gerelateerde artikelen