Meer kennis, meer kansen.

A How-to Guide to Crowdtesting

In de loop der tijd heeft crowdtesting zich gemanifesteerd als een zeer waardevolle aanvulling op de traditionelere testmethoden. Met crowdtesting verkrijgen bedrijven en organisaties zeer snel resultaat, beschikken ze over alle apparaten en besturingssystemen om op te testen en zijn testen internationaal eenvoudig op te schalen. Dit tegen lage kosten vergeleken met labtesten.

Om optimaal te kunnen profiteren van deze voordelen, moeten de verschllende eigenschappen van crowdtesting in overweging worden genomen. De crowdsourced vorm van software testing verschilt namelijk van traditionele testmethoden in de manieren waarop kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid gecontroleerd en gewaarborgd worden. Deze whitepaper maakt duidelijk waar je op moet letten bij het toepassen van crowdtesting in je ontwikkelproces.

Delen:

Gerelateerde artikelen