Meer kennis, meer kansen.

7 opleidingen om je marktwaarde snel te verhogen

Korte opleidingen met carrièrevriendelijke certificaten

Korte opleidingen met carrièrevriendelijke certificaten

Certficaten halen die goed gewaardeerd worden door opdracht- en werkgevers kan een kostbare, tijdrovende zaak zijn. Duizenden euro’s voor een certificeringtraject is eerder 
regel dan uitzondering. AutomatiseringGids raadpleegde experts en vond zeven relatief eenvoudig te halen certificaten; niet te duur, maar wel hoog gewaardeerd.

Een IT’er met een erkend diploma of certificaat zorgt ervoor dat hij zich kan onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Het verhoogt de marktwaarde van IT-professionals en de organisatie waarvoor zij werken, al is er volgens Hans van der Spek van Berenschot geen toverformule om uit te rekenen hoeveel IT’ers meer waard worden na het behalen van een bepaald certificaat. “In de basis is de beloning gekoppeld aan de functie die iemand vervult en niet primair aan iemands opleidingsniveau. Het behalen van een diploma leidt dus niet automatisch tot een hogere beloning. Maar het is natuurlijk wel zo dat het volgen van een opleiding de arbeidsmarktpositie van de werknemer verstrekt of op niveau houdt.” De Cobol-goeroe die nooit iets aan zijn of haar ontwikkeling doet, boet in aan marktwaarde, stelt Van der Spek. En op het moment dat het gaat om een IT’er die op uurbasis uitgeleend wordt aan externe opdrachtgevers, zal er bij gebrek aan ontwikkeling een onbalans ontstaan tussen de kosten en de opbrengsten van de betrokken medewerker. “Door zich actief te ontwikkelen blijft een medewerker niet alleen voor de huidige organisatie toegevoegde waarde leveren, maar creëert hij of zij tevens uitzicht op een alternatief binnen of buiten de organisatie.” Volgens Bernd Taselaar, directeur van EXIN, een internationaal erkende organisatie voor de certificering van professionals in informatiemanagement en de accreditering van IT-opleiders, is het evident dat IT-professionals met een of meerdere certificeringen op zak meer waard worden. “Uit onderzoek van CIO.net blijkt dat 11,6 procent van de IT-professionals salarisverhoging als voordeel van certificering ervaart.” Hij wijst op diverse internationale onderzoeken die beschikbaar zijn over de best betaalde IT-professionals en welke certificeringen zij hebben. [Zie de links onderaan dit artikel voor meer informatie.]

Natasja Kroon, algemeen directeur van de Nederlandse Associatie voor Examinering, stelt dat het lastig is om de exacte rendementseffecten van non-formele scholing (daarmee wordt bedoeld het niet-wettelijk erkende onderwijs) in kaart te brengen. “Wij hebben ons vorig jaar uitgebreid gestort op dit vraagstuk. In dat kader hebben wij veel contact gehad met het ROA, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, dat veel onderzoek doen naar scholing. In algemene zin valt er over non-formele scholing wel iets te zeggen over de rendementseffecten. Er wordt echter vrijwel nooit een onderscheid gemaakt tussen gecertificeerde scholingstrajecten en niet-gecertificeerde trajecten, of de uitspraken zijn tegenstrijdig.”

Het ROA heeft vorig jaar voor de Associatie de literatuur op een rij gezet . Het maakte hierbij onderscheid tussen rendement op individueel en op bedrijfsniveau en keek voor het rendement naar elementen als loon, employability, productiviteit en kennisuitwisseling. Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat veel scholingstrajecten een positief effect laten zien op het loon van medewerkers, maar dat de verschillen groot zijn. Gemiddeld zouden de lonen in Nederland hierdoor 2,6 procent stijgen (Fouarge et al. 2013). Kroon: “Er zijn echter niet veel studies die ingaan op de vraag of het wel of niet uitmaakt of de scholing afgerond is met een diploma. En als ze er al zijn, zijn de bevindingen tegenstrijdig.”

Uit het tweejaarlijks Ken- en Stuurgetallenonderzoek van Berenschot blijkt dat niet alleen de opleidingsbudgetten per medewerker dalen, maar ook dat de uitnutting van deze budgetten afneemt. Iets wat zeker te maken heeft met de economische crisis. En omdat IT’ers de afgelopen twee jaar gemiddeld aan koopkracht hebben moeten inleveren, ligt opleidingen betalen uit eigen zak ook minder voor de hand.

Maar opleiden is geen verantwoordelijkheid van de werkgever alleen, benadrukt Van der Spek. “Een werkgever doet er verstandig aan om relevante opleidingen te faciliteren en tijd en geld te investeren. Maar als een werkgever dit nalaat of werknemers willen zich verder of in een andere richting ontwikkelen dan waar de werkgever akkoord mee gaat of budget voor heeft, dan ligt er zeker ook een verantwoordelijkheid voor de werknemer zelf. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen carrière. Dus volg die opleiding op eigen kosten, als je denkt dat het je verder brengt.” Van der Spek en de andere geïnterviewden voor dit artikel durven overigens niet te zeggen of dit in alle gevallen snel is terugverdiend, maar de certificeringstrajecten die verderop aan bod komen zijn in ieder geval veel gevraagd door werkgevers en opdrachtgevers. “En een juiste certificering kan net het verschil maken in je carrière”, licht Dick Goettsch, marketingmanager bij IT-opleider en examencentra Global Knowledge, toe.

De keuze voor een certificeringstraject is lastig, gezien het enorme aanbod. Alleen al bij Global Knowledge worden bijna 2000 IT-trainingen, opleidingen, cursussen, certificeringen en examens aangeboden door tal van aanbieders. Hierdoor zien IT’ers en hun werkgevers soms door de bomen het bos niet meer. De volgende zeven certificeringstrajecten zijn populair, relatief snel te halen en ook nog eens betaalbaar of relatief snel terug te verdienen.

Download nu de paper om te zien welke 7 opleidingen als de beste keuzes uit de bus kwamen.

Delen:

Gerelateerde artikelen