Meer kennis, meer kansen.

4 IT-learnings om over te nemen van start ups

Ook voor grote bedrijven kunnen hun voordeel ermee doen

Ook voor grote bedrijven kunnen hun voordeel ermee doen

Hoe zou je je IT aanpakken als je geen verleden achter je aansleepte en ook hoofdzakelijk slimme ambitieuze techneuten als eindgebruikers had? ComputerWorld inventariseerde wat de IT-keuzes zijn die IT-startups maken en vroeg zich af wat de gevestigde orde daarvan kan leren.

Natuurlijk zijn er fundamentele verschillen tussen de IT-culturen van startups en van gevestigde organisaties. En die verschillen zijn niet uitsluitend irrationele gevolgen van legacy of mentale inertie. Grote bedrijven kunnen veranderingen minder snel doorvoeren en kunnen daardoor minder effectief bijsturen als een experimentele keuze achteraf minder gelukkig blijkt. Dat dwingt ze tot een gezond conservatisme.

Toch zijn er voor de gevestigde orde wel degelijk mogelijkheden om het hier en daar wat jeugdiger aan te pakken, denkt de door Computer World geraadpleegde onderzoeker Leigh McMullen van Gartner. McMullen pleit onder meer voor een 'twee snelheden IT', waarbij bepaalde subgroepen in de gevestigde organisatie de ruimte krijgen om op het gebied van IT, dingen te doen die de organisatie als geheel zich niet kan veroorloven. Als functionele domeinen waar dergelijk experimenten zin kunnen hebben, noemt McMullen product-ontwikkeling, marketing en verkoop.

Maar wat zijn daar dan technologieën om eens mee te experimenteren? ComputerWorld keek over de schouders van IT-verantwoordelijken bij de rijzende business-sterren MongoDB, Square, Plum Organics en Alex and Ani. Daarbij vielen de redactie 4 aspecten op. Download het document om de 4 aspecten te lezen.

Delen:

Tags:

Gerelateerde artikelen