Meer kennis, meer kansen.

Digitale Transformatie met IT4IT

De dynamiek in het IT-landschap is afgelopen jaren enorm toegenomen. IT-organisaties moeten worden klaargestoomd om de nieuwe IT te kunnen besturen en om de digitale transformatie vorm te geven (o.a. managen van cloud, big data, multi-vendor ecosysteem). The Open Group heeft hiervoor een nieuwe standaard op de markt gebracht om een leidraad te bieden voor het inrichten van een moderne IT organisatie die in staat is om de digitale ambities van de business vorm te geven. 

Het IT4IT forum is opgezet door IT-organisaties en IT-leveranciers om gezamenlijk met afnemers en aanbieders tot een standaard IT-managementmodel te komen die het mogelijk maakt om de nieuwe IT optimaal te kunnen besturen. IT4IT is een acroniem die staat voor alle IT die men nodig heeft om de IT-dienstverlening te kunnen managen. Met andere woorden: gebruik IT om IT-management te automatiseren.

De ervaringen van IT4IT bij organisaties als Shell, ING, Rabobank, VIVAT en ABN AMRO laten significante verbeteringen zien in de IT-voortbrengingsprocessen, waarbij sneller leveren tegen lagere kosten met een hogere kwaliteit centraal staan. 

Delen:

Tags:

    Gerelateerde artikelen